วันนี้ที่ 5 พ.ย.2564 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

เป็นประธานการประชุมบริหาร บก.ฝรก. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ บก.ฝรก.
พร้อมทั้งประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 4 พ.ย.2564 เวลา 11.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(1)
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.(3)
พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือกับ พ.ต.ท.อิศราวุธ อ่อนน้อม รอง ผกก.ตท. ปฏิบัติหน้าที่ สง.ผบช.รร.นรต.

เตรียมความพร้อมการทำ MOU ด้านการฝึก นสต. ร่วมกับ รร.นรต. ตามนโยบายท่าน ผบช.ศ.

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 3 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การทำร้ายร่างกาย สิ่งเสพติด และการล่วงละเมิดทางเพศ”
แก่นักเรียน รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ รร.ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จว.นครปฐม