พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

หลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.