วันที่ 19 ต.ค.2564 เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

บรรยายพิเศษให้แก่หลักสูตร นสต. ประจำปี 2564 ที่กลับเข้ามารับการฝึกอบรม

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 บก.ฝรก.

วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ให้การตอนรับท่าน พล.ต.ท.วรรณรัตน์ คชรักษ์ และ พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.

พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 107  โดยมีท่าน พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมชั้น 2 บก.ฝรก.

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ได้ร่วมต้อนรับ คณะ กต.ตร. จังหวัดนครปฐม ผู้ให้การสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาห้องรับรอง ห้องสุขา กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม