วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจดูการปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งเฮลิคอปเตอร์ ให้สวยงาม เหมาะสม เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในพื้นที่ บก.ฝรก.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันนี้ 7 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ในการฝึกภาคบูรณาการ ฐานต่างๆ

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกองบังคับการฝกอบรมตำรวจกลาง

ภายใต้กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม