ผุ้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ต้อนรับคณะตรวจราชชการประจำปี ๒๕๖๒ ของกองบัญชาการศึกษา

เดินทางมาราชการเพื่อตรวจราชการ ณ บก.ฝรก. (ศาลายา) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.พ.๒๕๖๒ และ ๑ มี.ค.๒๕๖๒ 

และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ.๖๒

พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐

ในวันจันทร์ที่ ๑๘ ก.พ.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๐๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.