วันที่ 15 พ.ย.2564เวลา 11.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
มอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ ทั้ง 3 กองร้อย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงการสอบ

ณ บก.ฝรก. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 15 พ.ย. 2564เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. เดินทางเข้าพบ นายชาย ปราบเล่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด (สบู่เบนเนท)

เพื่อหารือ และเตรียมเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายนักเรียนนายสิบตำรวจ

ให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล และสร้างกำลังพลที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป

ณ บริษัท พาภิญโญ กรุ๊ป จำกัด (สบู่เบนเนท) อ.สามพราน จว.นครปฐม

วันนี้ที่ 5 พ.ย.2564 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

เป็นประธานการประชุมบริหาร บก.ฝรก. มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ บก.ฝรก.
พร้อมทั้งประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม