วันที่ 19 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

เข้าพบ และหารือกับคุณชาลี ลิ้ม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (จัดจำหน่ายรองเท้า ภายใต้ ยี่ห้อ BAOJI)
ซึ่งสนับสนุนการออกกำลังกายตามโครงการ"สุขภาพดีได้ ด้วยตัวเรา" โดยสนับสนุนรองเท้ากีฬาจำนวน 100 คู่ ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก.

ณ บริษัท หลงไทย อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จว.นครปฐม

วันที่ 19 พ.ย.2564 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
รับมอบ "กล่องห่วงใย สู้ภัยโควิด" กล่องบรรจุยา และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ จากผู้แทน บจก.เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง
เพื่อนำไปมอบให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด และครอบครัว เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ปลอดภัยจากโควิด - 19

ณ บก.ฝรก. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 18 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.ต.ท.กรไชย - คุณณสุดา คล้ายคลึง ผบช.สอท. - ประธานชมรมแม่บ้าน บช.สอท. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ พล.ต.ท.กรไชย - คุณณสุดา คล้ายคลึง ได้มอบจตุปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์

(.)รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,746,450 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(.)โดยมี นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง เลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, พล.ต.ต.พงษ์อนันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9, พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก., นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน, น.ส.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล
วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมพิธี

ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จว.นครปฐม