พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.
ได้รับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ซึ่งเป็นมาตรการคัดกรองที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องโถง อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

พล.ต.ต.ประเสริฐ  ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ.
เป้นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๓๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

 

พล.ต.ต.ไพฑูลย์ มณีอินทร์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน   (หลักสูตร กอป.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.