พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ตำแหน่ง รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

 

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูปถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์ ผบก.ฝรก.
เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก.
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙:๓๐ น ณ โถงอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.