พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.


ตรวจสอบการฝึก และให้กำลังใจนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่ 12 ในการฝึกเรียน First Responder
(บทบาทหน้าที่ของผู้ประสบเหตุคนแรก) โดยมีการใช้สถานการณ์จำลองการฝึกเสมือนจริง

สถานที่ บริเวณรอบลานฝึก บก.ฝรก. ศาลายา นครปฐม

วันที่ 13 ธ.ค.2564 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.(1)
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก(2)

และคณะทำงานการเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ บก.ฝรก ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
ในการเคลื่อนย้ายเฮลิคอปเตอร์ ในพื้นที่ ศฝร.บช.น. ซึ่งเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ บก.ฝรก.
กลับมาตั้งในพื้นที่ บก.ฝรก. เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 19 พ.ย.2564 เวลา 13.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนายสิบตำรวจ ในการสอบวัดผลภาควิชาการ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาคเรียนที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พบเจ้าหน้าที่คุมสอบปฏิบัติหน้าที่ครบทุกนาย รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ณ บก.ฝรก. อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม