พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๒๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒  อาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก.  ร่วมทดสอบร่างกายตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ 

และข้าราชการในสังกัด บก.ฝรก. ร่วมทดสอบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานฝึก บก.ฝรก.

ผุ้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ต้อนรับคณะตรวจราชชการประจำปี ๒๕๖๒ ของกองบัญชาการศึกษา

เดินทางมาราชการเพื่อตรวจราชการ ณ บก.ฝรก. (ศาลายา) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ก.พ.๒๕๖๒ และ ๑ มี.ค.๒๕๖๒ 

และ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ.๖๒