พ.ต.อ.รุ่งศักดิ์  สิริขจร รอง ผบก.ฝรก. เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร หลักสูตรป้องกันปราบปราม หลักสูตรสืบสวน และหลักสูตรงานธุรการ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ 
ณ หน้าอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป

ลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีณ

บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.