วันที่ 14 ม.ค.2564 เวลา 14.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

เข้าพบ นาย สะอาด จงดี ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย

เพื่อหารือ และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการสำรวจท่อประปาภายใน ของ บก.ฝรก.

กรณีค่าใช้จ่ายน้ำประปาสูงกว่าปกติ เป็นการลดค่าใช้จ่ายงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภคของทางราชการ

ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จว.นครปฐม

วันที่ 8 ธ.ค.2564 เวลา 14.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ได้รับการสนับสนุนหลอดไฟส่องสว่าง บริเวณถนนทางเดิน และสนามฟุตบอล ใน บก.ฝรก.
จากคุณนที สุขุตมตันติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ อิเลคทริค แอนด์ อิเลคทรอนิค จำกัด
เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการตำรวจ และ นสต. อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึง นสต.

ณ บริษัท แอดวานซ์ อิเลคทริค แอนด์ อิเลคทรอนิค ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จว.นครปฐม

วันที่ 21 ธ.ค.2564 เวลา 11.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. ได้ประสานขอรับพันธุ์ปลาน้ำจืด
จากสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จำนวน 30,000 ตัว
เพื่อใช้ในการศึกษาการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืดในการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ และข้าราชการตำรวจ ภายในสังกัด บก.ฝรก. พร้อมทั้งยังช่วยปรับระบบนิเวศน์ภายใน บก.ฝรก.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม