พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป. รองหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ
ได้เข้าตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๓ ณ บก.ฝรก.
 

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจอายุ ๕๓ ปี
ขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก
(กดต.รุ่นที่ ๑๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๒ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผบก.ฝรก.เป็นประธานในพิธีรับมอบธงและหมวกสีประจำกองร้อยนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.ณ ลานฝึก กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง