รับมอบนโยบายจาก รอง ผบช.ศ.

พิธิรับ - มอบหน้าที่ และมอบธงประจำหน่วย บก.ฝรก.

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ บก.ฝรก.

พล.ต.ท. อภิรัต  นิยมการ ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานพิธีสวนสนามอำลาสถาบัน พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง