วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ 
ณ หน้าอาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

วันจันทร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗๐๐ น. พล.ต.ต.อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ ผบก.ฝรก. ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป

ลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีณ

บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม บก.ฝรก. 

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๒ 

มอบประกาศนียบัตร และให้โอวาสแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ห้อง ๔๐๓ อาคารเรียนรวม กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง