วันที่ 3 มี.ค.65 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และตรวจสอบการฝึกแต่ละฐานปฏิบัติการของนักเรียนอบรมหลักสูตร กดต. รุ่นที่ 11
โดยเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยในการฝึกอบรม
เรื่องความปลอดภัยและสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาฝึกอบรม อย่างเคร่งครัด

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันนี้ที่ 20 ก.พ. 65 เวลา 08.30 น.

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก. และนักเรียนนายสิบตำรวจ
ร่วมกันปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ บก.ฝรก. ให้มีความสวยงาม สะอาดตา

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม

วันที่ 14 ก.พ.65 เวลา 12.00 น.
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาญฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ รอง ผบก.ฝรก.
พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน รอง ผบก.ฝรก.

ตรวจสอบการประกอบอาหาร เเละความสะอาด ภายในโภชนาคาร และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ นสต.

ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม