พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.

พร้อมด้วย

พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ ผบก.สศป.

พล.ต.ต.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. ปฏิบัติราชการ บช.ศ.

และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ได้เดินทางมาตรวจเชิงประจักษ์

 

ณ บก.ฝรก. จว.นครปฐม

วันที่ 16 กันยายน 2564 ณ บก.ฝรก.

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปี ขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก กดต.(อก.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 

พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อ.จ.(สบ๕) กอจ.บช.ศ. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ได้เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ บก.ฝรก. โดยมี พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป.เป็นประธาน
 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพิทักษ์สันติราษฎร์ บก.ฝรก.