พล. ต. ศักดิ์โรงพยาบาลพานิชผบก. ประจำตร. รฐ. ผบก. ศยก. ทำความสะอาดผบ. ฝางรก.
เป็นเพลงสรรเสริญพระพรชัยมงคลและ
ฝึกซ้อมสวดมนต์ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดสิริกิหน่วยสืบราชันย์ราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเจริญแช่มชื่น ๘ ค่ำเดือนเมษายนปี 3 วันที่ ๑๑๑๐๓
ณ ห้องประชุมชั้นใหญ่ ๒ อาคารเรียนรวมบก.