พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปี ขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก กดต.(อก.) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 

พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อ.จ.(สบ๕) กอจ.บช.ศ. และข้าราชการตำรวจ บก.ฝรก. ได้เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ บก.ฝรก. โดยมี พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป.เป็นประธาน
 
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพิทักษ์สันติราษฎร์ บก.ฝรก.
 

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ. หัวหน้าคณะตรวจราชการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์ รอง ผบก.สศป. รองหัวหน้าคณะตรวจราชการฯ
ได้เข้าตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๓ ณ บก.ฝรก.