ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

อัตลักษณ์ (Identity)

          “เป็นตำรวจมืออาชีพด้านยุทธวิธีและปฏิบัติการ”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

          “ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธีตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”