อัตลักษณ์ (Identity)

          “เป็นตำรวจมืออาชีพด้านยุทธวิธีและปฏิบัติการ”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

          “ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธีตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”