ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและการยุทธวิธีทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เปิดอ่าน

DOWNLOAD