ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

     ประกาศกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและการยุทธวิธีทางน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เปิดอ่าน

DOWNLOAD