ผู้บังคับการ

 

พล.ต.ต. ชอบ  คิสาลัง

ผบก.ฝรก.


หน้าแรก

การประกันคุณภาพการศึกษา

3-2-24 3 ธ.ค. 2555 พล.ต.ต. ศรกฤษณ์ แก้วผลึก ผบก.ฝรก. นำข้าราชการ ในสังกัด บก.ฝรก.ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
3-2-23 ประมวลภาพ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 กองบัญชาการศึกษา โดยกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 25
3-2-22 โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555
3-2-21 28 พ.ย. 2555 ข้าราชการตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิต ณ บก.ฝรก.
3-2-20 23 พ.ย. 2555 บก.ฝรก. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครอบรอบ 104 ปี โรงเรียนตำรวจนครบาล
3-2-19 12 พ.ย. 2555 พล.ต.ต. พรหมธร ภาคอัต ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2555 รวมทั้งตรวจดูการก่อสร้างอาคารใหม่ และประชุมข้าราชการสัญญาบัตรในสังกัด บก.ฝรก.
3-2-18 ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 5 ส ณ บก.ฝรก.
3-2-17 24 -26 ต.ค. พล.ต.ต. ศรกฤษณ์ แก้วผลึก ผบก.ฝรก. และข้าราชการในสังกัด บก.ฝรก. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
3-2-16 22 ต.ค. 2555 ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.6 บก.ทล. จำนวน 40 นาย ได้มาศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ระดับ กก.และ ส.ทล. ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
3-2-15 12 ต.ค. 2555 บก.ฝรก. ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2555 ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
3-2-14 5 ต.ค. พล.ต.ต. ศรกฤษณ์ แก้วผลึก ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ ที่ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม และครูฝึกยุทธวิธีตำรวจ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
23 - 25 ก.ย. พล.ต.ต. ศรกฤษณ์ แก้วผลึก ผบก.ฝรก. และข้าราชการในสังกัด บก.ฝรก. ได้เข้าร่วมการฝึกร่วมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี บก.สอ. บช.ตชด. อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
3 ก.ย. 2555 ฯพณฯ ร.ต.อ. ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาบรรยายพิเศษ ให้แก่หลักสูตรสารวัตร 118 - 119 ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
20 - 24, 27 - 31, ส.ค. 2555 และ 3 - 7 ก.ย. 2555 กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ได้จัดอบรมหลักสูตร
18 - 20, 23 ก.ค. พล.ต.ต. อำนวย นิ่มมะโน รอง ผบช.ศ.(2) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
28 มิ.ย. พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รอง ผบ.ตร. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) พร้อมผู้บัญชาการ และข้าราชการตำรวจ จากกองบัญชาการต่างๆ ได้ประชุมสัมมนา
25 มิ.ย. พล.ต.ท. เรืองศักดิ์ จริตเอก ผบช.ศ. ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ประจำปี 2555 ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำ
รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2555 ของ บก.ฝรก.
3 - 9 มิ.ย. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา ได้นำกำลังตำรวจ เพื่อมาเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม กองร้อยควบคุมฝูงชน ประจำปี 2555 ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
29 พ.ค. 2555 - 1 มิ.ย. 2555 กรมราชทัณฑ์ ได้จัดอบรมหลักสูตร
25 พ.ค. 2555 ทาง Australian Federal Police ได้มาเยี่ยมเยียน ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
14 -18 พ.ค. ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ฝรก. ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Basic Crime Scene Management Course
14 พ.ค. 2555 พล.ต.ต. ศรกฤษณ์ แก้วผลึก ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
ตัวอย่างแบบฟอร์มขอรับการแต่งตั้ง