วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร. และคณะ ได้ตรวจราชการประจำปี ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

โดยมี พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗ 

หลักสุตรชัยยะขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจและหลักสูตรการรักษาความาปลอดภัย 

http://sch.edupol.org/images/slide/1.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/2.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/3.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/4.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/5.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/6.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/7.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/8.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/20.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/21.JPGhttp://sch.edupol.org/images/slide/b.JPG
  1. ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๓
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๐๓

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กดต.
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กดต.

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๖ และหลัก...
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๖ และหลัก...

พ.ต.อ. อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ  รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม รรท.ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน

  พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักช...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗

๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.อนุศักดิ์  โกมลศาสตร์ รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักส...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีเปิดหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลัก...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ตำแหน่ง ผบก.ฝรก...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม และม...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่น ๗
พิธีปิดหลักสูตร กดต. รุ่น ๗

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พล.ต.ต.สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีปิ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์  ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕
พิธีเปิดหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕

พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สารว...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร กดต.รุ่น ๗
พิธีเปิดหลักสูตร กดต.รุ่น ๗

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร
พิธีเปิดหลักสูตร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน

  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ต...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ ฯ
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ ฯ

     วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ...

อ่านต่อ... >

พิธีส่งมอบตำแหน่ง
พิธีส่งมอบตำแหน่ง

        วันที่ ๒ ตุลาคม ๑๕๖๐ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ฝรก. ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ...

อ่านต่อ... >

  1. กิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กีฬาสี เชื่อมความสามัคคี หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗
กีฬาสี เชื่อมความสามัคคี หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๙  ร่วมแข่งขันกีฬาสี เชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง 

อ่านต่อ... >

พิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พิธีไหว้ครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พิธีไหว้ครู หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม นสต. ๖๑
รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม นสต. ๖๑

รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมและทำสัญญาค้ำประกันนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สว.165
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สว.165

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑
กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑

กีฬาสามัคคี กดต.๗/๖๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

โครงการมอบไออุ่นสู้ภัยหนาว
โครงการมอบไออุ่นสู้ภัยหนาว

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๐๐ จัดโครงการมอบไออุ่น สู้ภัยหนาว ให้กับโรงเรียนบ้านพุเข็ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

อ่านต่อ... >

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กดต. รุ่น ๗

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "สกบ.๓๗ กง.๓๕"

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

กีฬาสี
กีฬาสี "นสต.๘๘ เกมส์"

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นสต.๘๘ เกมส์"

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนนายสิบตำรวจร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

     โครงการจิตอาสา นสต. สัมผัสชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ... >

ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ฯ
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ฯ

     ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ  ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ... >

กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี ๖๐
กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี ๖๐

     กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ... >

  1. ข่าวอื่นๆ
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บก.ฝรก. ทดสอบมรรถภาพทางร่างกายโดยพร้อมเพียง

อ่านต่อ... >

โครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้...
โครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้...

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ผู้รับการอบรมหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๑๘๙ , หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ ๙ ณ ห้อง ๓๐๓ บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

รับการตรวจราชการจากสำนักงานจเรตำรวจ
รับการตรวจราชการจากสำนักงานจเรตำรวจ

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ จตร. และคณะ ได้ตรวจราชการประจำปี ณ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง โดยมี พล.ต.ต. สมคิด ประสพทรัพย์ ผบก.ฝรก. ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการปฏิบัติราชการแก่หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ ๑๘๗  หลักสุตรชัยยะขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจและหลักสูตรการรักษาความาปลอดภัย 

อ่านต่อ... >

ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมตำรวจกลาง สาธารณรัฐเกาหลีและคณะ เข้า...
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมตำรวจกลาง สาธารณรัฐเกาหลีและคณะ เข้า...

วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการสถาบันอบรมตำรวจกลาง  สาธารณรัฐเกาหลีและคณะ เข้าเยี่ยมชมและดูงาน  กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

อ่านต่อ... >

กิจกรรมการบริจาคโลหิต
กิจกรรมการบริจาคโลหิต

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล และกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๓๐๓ อาคารเรียนรวม บก.ฝรก.  โดยมีข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต

อ่านต่อ... >

รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

อ่านต่อ... >

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

การทดสอบสมรรถภาพทางกายของข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี ๒๕๖๑ 

อ่านต่อ... >

ตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐
ตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐

รับการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านต่อ... >

มอบของขวัญสมทบการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
มอบของขวัญสมทบการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ผบก.ฝรก., รองผบก.ฝรก.และข้าราชการตำรวจในสังกัด มอบของขวัญสมทบการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับมูลนิธิเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา และเทศบาลตำบลคลองโยง

อ่านต่อ... >

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวรับสมัคร
  3. ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
next
prev