http://sch.edupol.org/images/slide/s1.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/s2.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/s3.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/s4.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/s5.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/s6.jpghttp://sch.edupol.org/images/slide/s7.jpg
  1. ภารกิจผู้บังคับบัญชา
พิธีเปิดหลักสูตร กดต.รุ่น ๗
พิธีเปิดหลักสูตร กดต.รุ่น ๗

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดหลักสูตร
พิธีเปิดหลักสูตร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. ...

อ่านต่อ... >

พิธีปิดการฝึกอบรม
พิธีปิดการฝึกอบรม

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร. ...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 100

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ตร...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน

  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ ต...

อ่านต่อ... >

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ ฯ
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการเงินงบประมาณ ฯ

     วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.สมคิด ประสบทรัพย์ รอง ผบก.ประจำ...

อ่านต่อ... >

พิธีส่งมอบตำแหน่ง
พิธีส่งมอบตำแหน่ง

        วันที่ ๒ ตุลาคม ๑๕๖๐ พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ฝรก. ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ...

อ่านต่อ... >

ทดสอบอบรมเจรจาต่อรอง
ทดสอบอบรมเจรจาต่อรอง

ทดสอบอบรมเจรจาต่อรอง ...

อ่านต่อ... >

  1. กิจกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หลักสูตร กดต. รุ่น 7

อ่านต่อ... >

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "สกบ.๓๗ กง.๓๕"

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตร การส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรการเงินงบประมาณ รุ่นที่ ๓๕ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา บก.ฝรก.

อ่านต่อ... >

กีฬาสี
กีฬาสี "นสต.๘๘ เกมส์"

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "นสต.๘๘ เกมส์"

อ่านต่อ... >

นักเรียนนายสิบตำรวจร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนนายสิบตำรวจร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา

     โครงการจิตอาสา นสต. สัมผัสชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ... >

ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ฯ
ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ฯ

     ข้าราชการตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ  ในวันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อ่านต่อ... >

กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี ๖๐
กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ปี ๖๐

     กิจกรรมบูรณาการ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

อ่านต่อ... >

  1. ข่าวอื่นๆ

Error: No articles to display